OEFENTHERAPIE BIJ KLACHTEN AAN HET HOUDINGS- EN BEWEGINGSAPPARAAT:

Goed bewegen, met een juiste houding daarin wil ik u graag bewust maken.

Houdingsklachten kunnen ongemerkt geleidelijk ontstaan. Al dan niet ten gevolge van een ziekte. Maar ook door pijnklachten gaan we anders bewegen en zelfs anders ademen.

Als u zich bij mij aanmeldt volgt er een inventarisatie van uw hulpvraag en maken we samen een behandelplan wat er op gericht is uw klachten te verminderen.
Door middel van de oefeningen die we doen tijdens de behandelingen wordt u bewuster van wat u doet.

Daarnaast geef ik u huiswerkopdrachten mee en tips hoe u dit in uw dagelijks leven verder kunt toepassen.