Algemene oefentherapie:

In mijn praktijk behandel ik cliënten van alle leeftijden met zeer diverse klachten.

Uw klachten worden tijdens de eerste afspraak geïnventariseerd en uw bewegingspatronen worden geanalyseerd.

Voor uw klachten maak ik een passende behandeling, rekening houdend met uw dagelijkse activiteiten, dus zowel werk/hobby/studie/school/sport of anders.

Voor de kinderen die moeite hebben met het aanleren van motorische vaardigheden wordt de motoriek in kaart gebracht met de Movement ABC, dit is een gestandaardiseerde test.
Hierbij worden verschillende onderdelen van de motoriek getest.

Naar aanleiding van de uitkomst van de test wordt er een behandelplan opgesteld. Dit wordt met de ouders besproken.

Wilt u meer informatie? Klik dan op één van de knoppen hieronder.