Oefentherapie Cesar / Mensendieck: Vooruitgang in beweging

Heeft u een klacht over uw oefentherapeut Cesar/Mensendieck? Doe er iets mee!

U bent onder behandeling -of u bent onder behandeling geweest van een oefentherapeut Cesar/Mensendieck. Deze zal al het mogelijke doen u de hulp te bieden die u nodig heeft. Een goed onderling contact is daarbij heel belangrijk. Gelukkig zijn de meeste patiënten tevreden over de behandeling die zij krijgen. Toch kan er wel eens iets mis gaan. U bent ontevreden over bepaalde zaken en u wilt met dat gevoel van onvrede of uw klacht zelf iets doen. Hieronder leest u wat u in een dergelijke situatie kunt doen.
 

1. Uw probleem bespreken met uw oefentherapeut

Bespreek eerst uw probleem met uw oefentherapeut Cesar/Mensendieck. Maak daarvoor een afspraak, zodat hij/zij voldoende tijd voor u kan reserveren. U kunt dan samen de klacht bespreken en zoeken naar een bevredigende oplossing.


2. Advies en ondersteuning van het Adviespunt Zorgbelang

Als u het moeilijk vindt uw oefentherapeut Cesar/Mensendieck rechtstreeks te benaderen of u komt er samen niet uit, dan kunt u zich wenden tot het Adviespunt Zorgbelang. Bij het Adviespunt Zorgbelang kunt u terecht met uw klacht of vraag over de zorg. Zij beantwoorden uw vragen en geven advies over vervolgstappen. De medewerkers kennen uw patiëntenrechten en de zorgsector bij u in de buurt. Ook kunnen zij u helpen door bijvoorbeeld samen met u een gesprek te hebben met de oefentherapeut of door u te helpen met het schrijven van een brief.

Zorgbelang werkt onafhankelijk van hulpverleners en instellingen in de gezondheidszorg en vormt een onderdeel van de Nederlandse Patiënten/Consumenten Federatie.


3. Beoordeling door de Klachtencommissie Paramedici Eerstelijn

Misschien wilt u hulp bij het oplossen van het verschil van mening met uw oefentherapeut. Of u heeft een serieuze klacht en wilt een uitspraak. U kunt uw klacht dan laten behandelen door de Klachtencommissie Paramedici Eerstelijn.


De Klachtencommissie Paramedici Eerstelijn is onpartijdig. Zij bestaat uit drie leden: een onafhankelijk jurist als voorzitter, één lid namens de Nederlandse Patiënten/Consumenten Federatie en één lid van de beroepsvereniging waarvan de betreffende therapeut deel uitmaakt.

De Klachtencommissie kan uw klacht behandelen als u een brief over uw klacht stuurt. Het Adviespunt Zorgbelang kan u helpen bij het opstellen van deze brief. Binnen twee weken na ontvangst van deze brief krijgt u van de Klachtencommissie bericht hoe de klacht behandeld zal worden.